DIABLES TABALERS

La secció de Tabalers de la Malèfica del Coll és la secció musical de la colla, l’encarregada de crear l’ambient idoni per a que l’actuació dels diables i del drac tingui el màxim efecte, a través d’una percussió animada i rítmica.

Anualment, en l’Akelarre de la colla, s’elegeix per votació una persona per ocupar el càrrec de ”Trencaorelles” (Cap de la secció de Tabalers). Aquest serà l’encarregat de coordinar la secció a més de ser el representant dels Tabalers a la Junta de la Malèfica del Coll. Aquest càrrec pot coincidir, o no, amb el Director/a Musical, que és l’encarregat o encarregada de dirigir les diferents seccions als assajos i actuacions. 

L’instrument de percussió utilitzat és el tabal (o timbal) en les seves diverses variants, cadascuna de les quals té un so característic i fa una melodia molt diferent. Els tabalers s’estructuren de la forma següent:

  • Caixes”, la caixa (o timbal de gralles), instrument fet de llautó, amb dues membranes (generalment de pell) i de poca profunditat. El seu so es caracteritza per la bordonera, un conjunt de cordes metàl·liques en contacte amb la membrana inferior i que sonen en tocar la membrana superior, produint una vibració peculiar.
  • Aguts”, tradicionalment fet de fusta, però que en l’actualitat és metàl·lic. Té més profunditat que la caixa i acostuma a tenir un timbre penetrant. A la colla hi ha un agut conegut com “la llauna de sardines” a causa del seu so, molt estrident.
  • Mitjos”, molt semblants a l’agut però amb més profunditat, cosa que li dóna un to més greu. Aquest tabal és utilitzat també en alguns grups per emular la música medieval, tot i que no és el cas d’aquesta colla.
  • Greus” i “Subgreus”, (aquest últim també conegut com a zurdo), que es caracteritzen per marcar la base rítmica dels temes que es toquen (sobretot els subgreus). Per tocar-los s’utilitzen maces, en lloc de les baquetes usades en els altres tabals. Les maces poden ser fetes de llautó o de fusta i porten un recobriment d’escuma per evitar fer malbé el tabal.
  • Esquellot” i “Veus”, els tabalers també incorporen ocasionalment als seus temes el so d’un esquellot i veus que serveixen d’acompanyament a la percussió.

Els tabalers es vesteixen amb la samarreta de la colla (màniga llarga o curta segons l’època de l’any), pantalons negres i trinxes, amb les quals porten el tabal.Durant les sortides adopten diverses formacions depenent de l’amplada dels carrers per on passen, però típicament encapçalen la marxa “les Caixes” disposades en una línia, seguides dels “Aguts” i després “Mitjos” també en una línia cadascun. A continuació es disposen en una línia els “Zurdos” i, darrere de tot, els “Greus” tanquen la formació disposant-se en dues o tres files.

L’estil musical dels Tabalers de la Malèfica és del gènere de Folklore Català de la Cultura de la Tradició del Foc, i totes les cançons són creades per membres de la colla. De totess, cal destacar-ne una: el “Merenguete”, el tema estrella, tot un himne de la Malèfica. Cada tema va acompanyat de diverses coreografies pensades per animar el públic a ballar i a unir-se a la festa.

Els tabalers assagen un cop a la setmana, diumenge a la tarda, i els assajos solen durar unes tres hores aproximadament.