MALÈFICA DEL COLL

La Malèfica del Coll  com a tal dona nom a tots els components de la colla, diables tabalers, diables cremadors i drac, però com a secció correspon als tabalers i cremadors adults a partir de 18 anys.

Actualment esta dividida en dues seccions molt diferenciades: